Splošni pogoji storitev in spletnega mesta www.llioa.com

 

 1. Uvodne določbe

 

Splošni pogoji uporabe storitev in spletnega mesta www.llioa.com, ki ga upravlja Barbara Kozel, s.p. (v nadaljevanju: ponudnik) opredeljujejo pogoje uporabe storitev in spletnega mesta www.llioa.com, podporo uporabnikom, naročnikom, oziroma udeležencem (v nadaljevanju: uporabnik) ter obveznosti ponudnika ter obveznosti in pravice uporabnika.

 

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo storitve: naročnike, registrirane uporabnike, neregistrirane uporabnike, ter udeležence/naročnike  dogodkov/programov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. Če ni določeno drugače, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletnem mestu www.llioa.com.

Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli, brez opozorila spremeniti spletno stran.

 1. Spletno mesto www.llioa.com

Z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji, pravili uporabe spletne strani in varovanjem osebnih podatkov in se z njimi v celoti strinja.

 • Avtorske pravice

Vse pravice na začetni strani in vseh podstraneh spletnega mesta www.llioa.com so pridržane. Informacije in gradiva so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine ponudnika. Uporabnik lahko uporablja vsebine za osebno, domačo, nekomercialno rabo, pri čemer se ne sme spreminjati označb avtorskih pravic ali jih kopirati, distribuirati, ponovno objavljati in spreminjati ali razširjati na kakršen drugi način brez predhodnega pisnega dovoljenja. Sploh velja pri vsebinah, ki so povezane s članstvom in so na voljo le registriranim uporabnikom.

 • Spletne podstrani namenjene registriranim uporabnikom

Za dostop do določenih podstrani se morajo uporabniki brezplačno registrirati. Vsak uporabnik ob registraciji na elektronski naslov, ki ga navede, prejme obvestilo o registraciji. Ob registraciji uporabnik sprejme splošne pogoje ter pravilnik zasebnosti.

 1. Omejitev odgovornosti

Ponudnik se bo po najboljših močeh potrudil za točnost in ažurnost informacij objavljenih na spletni strani www.llioa.com, da bo uporabnikom omogočal dostop do vsebin, ki jim je bila ob registraciji ali prijavi predstavljena. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi uporabe, nezmožnosti uporabe, nedelovanja spletne strani ali drugih višjih sil.

Ponudnik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge opreme in naprav, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.

 1. Ponudba storitev

Zaradi narave storitev se podatki na spletni strani www.llioa.com pogosto ažurirajo in spreminjajo. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi vadb/delavnic/storitev v primeru bolezni ali premajhnega števila prijav.

Uporabnik storitev rezervira preko prijavnega obrazca ali na način, kot je naveden ob storitvi.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena, ko ponudnik prejme plačilo oziroma potrdilo o plačilu v roku, predpisanem na predračunu.

 1. Načini plačila

Preko nakazila UPN na TRR (Barbara Kozel)

Ponudnik izda predračun in račun po nakazilu preko e-pošte.

 1. Cene

Objavljene cene so v eurih (€) in veljajo v trenutku oddaje naročila. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

 

 1. Pravica do odstopa od nakupa

Po nakupu je odstop od nakupa možen le ob pisni odpovedi zaradi utemeljenih razlogov pred pričetkom izvajanja storitve.

 

V primeru, da se storitve ne koristi brez predhodnega pisnega odstopa, ne morete zahtevati povračila kupnine ali nadomestnega termina.

 

 1. Storitev PBF praksa

 

 • Splošno

 

Splošni pogoji naročniškega razmerja na storitev PBF praksa opredeljujejo pogoje, trajanja in prekinitve naročniškega razmerja na storitev PBF praksa.

 

Vsebina storitve PBF praksa se lahko spreminja in nadgrajuje, pri čemer bo naročnik redno prejemal tiste vsebine, določene v pogojih.

 • Sklenitev naročniškega razmerja, naročnina

Naročnik je uporabnik, ki naroči in plača storitev PBF praksa.

Naročnina je mesečna obveznost med ponudnikom in uporabnikom.

Naročniško razmerje na storitev PBF praksa in se sklepa do preklica in šteje, da je sklenjeno, ko naročnik poravna strošek naročnine.

Naročniško razmerje je sklenjeno za enega uporabnika. Prenos uporabniških imen in gesel na tretje osebe ni mogoč.

Naročnina se plačuje enkrat mesečno za naprej. Prvič se poravna ob sklenitvi naročniškega razmerja in v nadaljevanju enkrat mesečno na podlagi izdanega predračuna, ki ga ponudnik izstavi v zadnjih petih dneh pred iztekom meseca.

 • Trajanje naročniškega razmerja in odpoved

Naročniško razmerje začne teči od dneva plačila naročnine in traja do preklica oziroma do pisne odpovedi.

Naročniško razmerje je mogoče odpovedati s pisno izjavo na elektronski naslov barbara@llioa.com do 20. v mesecu za naslednji mesec. V primeru zamude tega roka je naročnik dolžan poravnati prejeti račun za naslednji mesec, naročnina pa se prekine z naslednji polnim mesecem.

Z odstopom od naročnine je uporabnik izbrisan iz Facebook skupnosti, v kateri se storitve izvajajo.

V primeru neplačila naročnine tudi po opominu ima ponudnik pravico naročniku onemogočiti dostop do storitve PBF praksa brez kakršnihkoli drugih obveznosti ali odgovornosti.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preneha z izvajanjem storitve PBF praksa, pri čemer mora biti naročnik o prenehanju obveščen vsaj 30dni pred prenehanjem.

 1. Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov strank. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, lastne raziskave in analize in ostalo potrebno komunikacijo, prav tako bodo trajno varovane osebne slike tečajnikov pridobljene na začetnih tečajih Power brain fitnessa. Izbrane slike tečajnikov bodo objavljene samo v primeru dogovora in pisnega soglasja tečajnika o njihovi objavi.

 1. Pravilnik zasebnosti

Vse o politiki varovanja osebnosti lahko preberete na www.llioa.com/pravilnik-zasebnosti

 

 1. Reševanje sporov

Uporabnik se lahko v primeru težav na ponudnika lahko obrne prek elektronske pošte barbara@llioa.com. Ponudnik se obvezuje, da se bo v roku petih delovnih dni odzval na pritožbo s predlogom poteka nadaljne obravnave postopka. Ponudnik in udeleženec se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja.

 

www.llioa.com

April, 2021